MELODIC
  1. MELODIC

MUI

Public

Network

 
AuthorCommitMessageCommit Date
Anna WyszomirskaAnna Wyszomirska
998ab84c32acredentials changed
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
1cc527dea09add user root to cassandra image
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
16fb23052c1cassandra docker image project
Rafał SłaboszRafał Słabosz
fb1a06b9a88fixes icons
Rafał SłaboszRafał Słabosz
7de748981e9provider hex fix
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
42c16fde819restart wykresu
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
fd6fd0639a9dodanie danych do wykresu z nodejs oraz fixing bledow
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
5952d27f47bdodanie danych do wykresu z nodejs oraz fixing bledow
Rafał SłaboszRafał Słabosz
c1506df1c64labelka fix
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
7e77daf37d3dodanie wylogowania oraz redeployu
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
71223ded259aktualizacja ontologi
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
156c1d0ae60remove node_modules
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
62316f7f0c1MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui # Conflicts: # nodeJS/index.js # nodeJS/node_modules/.bin/handlebars # nodeJS/node_modules/.bin/mime # nodeJS/node_modules/.bin/uglifyjs # nodeJS/node_modules/accepts/HISTORY.md # nodeJS/node_modules/accepts/LICENSE # nodeJS/node_modules/accepts/README.md # nodeJS/node_modules/accepts/index.js # nodeJS/node_modules/accepts/package.json # nodeJS/node_modules/align-text/LICENSE # nodeJS/node_modules/align-text/README.md # nodeJS/...
Rafał SłaboszRafał Słabosz
ea666463465login 4 users
Rafał SłaboszRafał Słabosz
d507edc6c5cMMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui Conflicts: melodicUI/assets/plugins/webvowl.js melodicUI/assets/scripts/paasage.js
Rafał SłaboszRafał Słabosz
f96cdc1a5eemodale tabsy takie tam male zmiany
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
8edefb90220zmiany w modulach nodejs
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
a45dbd20daddodanie nowych ontologi
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
f9abc3f9253add gitignore
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
5940ef1a08dzmiana ustawien node js pod chmure aws, dodanie nowych ontologi, zmiana budowy package json
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
727ac852f06zmiana adresu BE na docelowy
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
748b6b6ce7acreate nodeJS module
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
b5e22bb9089dodanie obslugi nowych atrybutow klas
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
f329f02e0dfMMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui
Rafał SłaboszRafał Słabosz
a3173da61d9moa fixes
Rafał SłaboszRafał Słabosz
65f22c9f47amarker fix
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
7afe2245413MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui
Rafał SłaboszRafał Słabosz
5dde048903akolorek
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
74ba729e464MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui
Rafał SłaboszRafał Słabosz
3b6b0f6d4e0css fix
Rafał SłaboszRafał Słabosz
1b188e29166hotfix
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
3a9fbede094MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui # Conflicts: # melodicUI/assets/scripts/paasage.js
Rafał SłaboszRafał Słabosz
ed25a483d0dstyle nowe
Rafał SłaboszRafał Słabosz
43df4789780remove ringbell after play
Rafał SłaboszRafał Słabosz
a44b89d2dd3anim fix + label fix
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
ef5343d1596MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui # Conflicts: # melodicUI/assets/scripts/main.js # melodicUI/assets/scripts/paasage.js
Rafał SłaboszRafał Słabosz
57ff01e8bc8animation iteration w json: "time": "INT" + c.log na button w modalu
Rafał SłaboszRafał Słabosz
2814bfc753efavicona
Michał PrzesmyckiMichał Przesmycki
0f3b763c2f3MMerge branch 'master' of https://bitbucket.7bulls.eu/scm/mel/mui # Conflicts: # melodicUI/assets/scripts/main.js # melodicUI/assets/scripts/paasage.js # melodicUI/webpack.config.babel.js
Rafał SłaboszRafał Słabosz
8bbc25a4eaabugfixes w tabelce / ui
Rafał SłaboszRafał Słabosz
aae84521c15tabela + modal
Rafał SłaboszRafał Słabosz
a2ebcd8d20a+modal
Rafał SłaboszRafał Słabosz
250eb37e4ccdesc/metada/stats tabsy fix (not 100%) + some animations
Rafał SłaboszRafał Słabosz
aa997ebddbalogin - ugh..
Rafał SłaboszRafał Słabosz
1bffdc3e967login small fix
Rafał SłaboszRafał Słabosz
a41e53bd28efakelogin :3001/login.html l/p admin:admin
Rafał SłaboszRafał Słabosz
893a1538cd2hover on nodes works
Rafał SłaboszRafał Słabosz
94f2cc40156css'es
Rafał SłaboszRafał Słabosz
8e6c22d11b9css'es (topbar anim/bg)
Rafał SłaboszRafał Słabosz
10a61ebff62pobieranie ontologi do svg + ladowanie styli przed js